แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - น.พ.ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 47
17
ตอบ
1.มีโอกาสท้องได้ ถ้าตกไข่
2.ไม่ใช่ยาคุมกำเนิด

18
โทรนัดพบแพทย์ครับ
022003323-4

พบแพทย์ตรวจก่อน
จะมีสมุดจดคิวผ่าตัด
และ คนไข้แต่ละคนสืบค้นต่างกัน

ควรไปตรวจช่วงที่เพิ่งหมด ปจด

พาสามีไปตรวจอสุจิด้วยคับ

19
เห็นขายที่ Watsons
ชื่อ ibabi 190บาท/กล่องฯละ5Test
หรือในFBราคาถูกมาก

แพงกว่านี้ ไม่แนะนำ
ราคาเกินไปครับ

20
เห็นผล 50:50 นะครับ

21
ภาวะมีบุตรยาก / ทำแท้ง part 2 : แท้งอุ้มบุญ
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2019, 09:27:33 am »
ทำแท้งให้ถูกกฏหมาย
และจริยธรรม (Part 2)
“ทำแท้งอุ้มบุญ”

บทความนี้
เป็นเรื่องใหม่ สำหรับแพทย์หลายท่าน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
(พรบ อุ้มบุญ 2558)
เมื่อ 1 พฤษภาคม2558
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2558

ลองอ่าน มาตรา 26 (รูปที่ 1) ก่อนนะครับ
กำหนดให้ทำโดย แพทย์
ภายใต้กำกับดูแลของ แพทยสภา

ต้องไปอ่านต่อนะครับ

“ประกาศแพทยสภา
ที่ ๙๕ (๘)/๒๕๕๘
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์แทน”
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รูปที่ 2&3)
เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2558

ข้อ 3
ต้องมี หนังสือยินยอมจาก
สามีภรรยาเจ้าของตัวอ่อน

ข้อ 4
ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ มี 2ข้อย่อย คือ
4.1 หญิงอุ้มบุญมีปัญหาสุขภาพทางกายหรือจิตรุนแรง
4.2 ทารกในครรภ์ผิดปกติรุนแรง และ มีผลต่อ 4.1

ความสำคัญใน ข้อ 4 นี้
แตกต่างจากการยุติการตั้งครรภ์ทั่วไปนะครับ
คือ
ต้องมี”แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 2 ท่าน
เป็นผู้ตรวจยืนยัน และ ลงความเห็น”
& ต้องไม่ใช่แพทย์ที่ทำเด็กหลอดแก้ว
เช่น
จิตแพทย์ตรวจและยืนยันว่า
หญิงอุ้มบุญมีปัญหาจิตเวชรุนแรง
หรือ
สูตินรีแพทย์ 2 ท่าน ตรวจพบว่าทารกพิการรุนแรง
แล้วต้องส่งต่อให้ จิตแพทย์ 2 ท่าน ลงความเห็นฯ
เป็นต้น

แพทย์ผู้ทำหัตถการหรือจ่ายยา ยุติการตั้งครรภ์
กำหนดไว้ใน ข้อ 2 คือ แพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์
ซึ่งไม่ได้กำหนดคุณสมบัติแพทย์มากกว่านั้น

ข้อ 5
ทำใน”สถานพยาบาล”เท่านั้น
อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ ทำในโรงพยาบาล
อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ทำในคลินิกหรือโรงพยาบาลก็ได้

ข้อ 6
แพทย์ผู้ทำให้เกิดการตั้งครรภ์นี้
เขียนรายงานส่ง สบส ภายใน 30 วัน
หลังจากยุติการตั้งครรภ์

ใน ประกาศการทำแท้งอุ้มบุญ นี้
มีผู้เกี่ยวข้อง คือ
1.คู่สมรสเจ้าของตัวอ่อน
2.หญิงอุ้มบุญ
3.แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน
4.แพทย์ผู้ทำการยุติการตั้งครรภ์
5.แพทย์ผู้ทำให้เกิดการตั้งครรภ์

ใครมีข้อแนะนำต่างจากนี้
เชิญเขียนคอมเม้นท์มานะครับ


ปล.ผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีที่ คู่สมรสเจ้าของตัวอ่อน
ไม่เซ็นต์ยินยอม
จะต้องทำอย่างไร

22
เมื่อแพทย์ต้องทำแท้ง ให้ถูกกฏหมาย
และถูกจริยธรรม (Part 1)

อาจใช้คำว่า ยุติการตั้งครรภ์ ก็ได้

ค่อยๆอ่านนะครับ
เอาเป็นว่า เริ่มที่”ประมวลกฏหมายอาญา”กันก่อนครับ
เกี่ยวข้องกับแพทย์ ตาม “มาตรา 301-305”

คำว่า มาตรา ขอย่อเป็น ม. นะครับ

เริ่มที่ “ม.305” กันครับ
บอกไว้ว่า

หญิงตั้งครรภ์ยินยอมทำแท้ง (ม.301)
และ มีผู้ทำแท้ง (ม.302) เป็นแพทย์เท่านั้น
เพื่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ [ม.305(1)]
หรือ หญิงตั้งครรภ์จากความผิดทางอาญา [ม.305(2)]
ถือว่า “แพทย์ที่ทำแท้ง ไม่มีความผิด”

ลองอ่าน “ม.303”
ถ้าแพทย์ทำแท้ง โดยที่หญิงนั้นไม่ยินยอม
ถือว่า”ผิดอาญา”นะครับ

แสดงว่า ทุกครั้งที่แพทย์ทำแท้ง
ต้องมี”ใบยินยอมพร้อมลายเซ็นต์”นะครับ

พออ่าน”ม.304”
ใครก็ตามใน ม.301 หรือ  ม.302
พยายามทำแท้ง
แต่ดันไม่แท้ง
ถือว่า”ไม่ผิดอาญา”นะครับ

แต่ แพทย์ที่พยายามช่วยทำแท้งให้หญิงนั้น
แล้วไม่แท้ง โดยไม่มีเหตุผลที่แพทยสภากำหนดไว้
จะต้องได้รับการสอบสวนจากแพทยสภา
และมีบทลงโทษนะครับ

“อัตราโทษทางอาญา” ปรับใหม่แล้วนะครับ
ตาม พรบ.กฏหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560

ลองมาอ่าน
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์
ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548
https://www.tmc.or.th/pdf/law-305.pdf


ข้อ 3
กล่าวถึง ข้อบังคับฉบับนี้
เป็นการยุติการตั้งครรภ์
ตามประมวลกฏหมายอาญา
ที่กล่าวไว้ใน ม.305

ข้อ 4
แพทย์ท่านใดก็ได้ ที่มีใบประกอบโรคศิลป์
สามารถเป็น ผู้ทำหัตถการหรือสั่งการ ยุติการตั้งครรภ์
แต่”ไม่ได้กำหนดความเป็นผู้เชี่ยวชาญใดๆ”

ข้อ 5
ตาม ม.305(1) แบ่งย่อยเป็น

ข้อ 5(1) ยุติการตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพกายของหญิง
เช่น congestive heart failure หรือ active SLE เป็นต้น
ถ้าตั้งครรภ์ต่อ จะเกิดอันตรายต่อหญิงนั้น
แพทย์นั้น สามารถทำการยุติการตั้งครรภ์ได้เลย
(ไม่จำเป็นต้องมีความเห็นจากแพทย์ท่านอื่นร่วม)

ข้อ 5(2) ยุติการตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพทางจิตของหญิง
ต้องให้ แพทย์คนหนึ่งลงความเห็น
และ แพทย์อีกคนหนึ่ง ทำการยุติการตั้งครรภ์
(ข้อนี้บอกแต่เพียงแพทย์ผู้เกี่ยวข้องคือ
”แพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ 2คน”
ไม่จำเป็นต้องเป็น”ผู้เชี่ยวชาญด้านใดๆ”)

ถ้า”ทารกในครรภ์ผิดปกติรุนแรง”
ให้ทำตาม ข้อ 5(2)

ก่อนจบ ข้อ 5 นี้
ยังกำชับให้ แพทย์ต้องบันทึกเอกสารให้ชัดเจน
ทั้งเหตุผลและข้อบ่งชี้
เผื่อวันหน้ามาค้นดู
คงไม่มีใครจำรายละเอียดได้น่ะครับ

ข้อ 6 ยุติการตั้งครรภ์ที่เกิดจากคดีอาญา
ตาม ม.305(2)
ต้องมี”หลักฐานหรือข้อเท็จจริง”
ที่บ่งชี้ว่า ตั้งครรภ์เกิดจากคดีอาญา
จึงทำการยุติการตั้งครรภ์ได้

จาก ข้อ 6 นี้
แพทย์น่าจะลำบากใจน่าดู
เพราะ ไม่ทราบว่าจะพิสูจน์อย่างไร
หรือถ้าต้องพิสูจน์ด้วยตัวแพทย์เอง
คงต้องใช้เวลานานมาก
ทารกคงพร้อมวิ่งเล่นแล้ว

ใครมีข้อชี้แนะ
การทำให้ถูกต้องใน ข้อ 6 นี้
เชิญช่วยออกความเห็นนะครับ

ข้อ 7
การทำยุติการตั้งครรภ์
ต้องทำที่”สถานพยาบาล”เท่านั้น
(ไม่ได้อนุญาตให้ทำที่บ้าน
หรือรถพยาบาลนะครับ
ในแท็กซี่ ก็ไม่ได้ครับ)

อายุครรภ์ไม่เกิน 12 wk:
ทำได้ใน คลินิก/โพลีคลินิก/รพ.

อายุครรภ์เกิน 12 wk:
ทำใน โพลีคลินิก หรือ รพ.
(ห้ามทำในคลินิก)

ข้อ 8
แพทย์ต้องเขียนรายงานต่อแพทยสภา

ข้อ 9
แพทย์ไม่ทำตามนี้ ถือว่า
ผิดจริยธรรมทางการแพทย์

23
โดยเทคโนโลยีด้วยการทำ เด็กหลอดแก้ว IVF ในปัจจุบัน
เราเก็บไข่ออกมา
ปฏิสนธิกับอสุจิ
เลี้ยงตัวอ่อนให้โต อีก5วัน
จนเป็น ตัวอ่อน ระยะบลาสโตซีสต์

ใช้เลเซอร์ช่วยเปิดเปลือกไข่
ทำให้เซลล์รก ปลิ้นออกมาบางส่วน
ตัด เซลล์รก5-10เซลล์
ส่งตรวจโครโมโซม23คู่

ระหว่างรอผลตรวจ
ก็แช่แข็งตัวอ่อนนี้

ส่งรายงานกลับมาว่า
ตัวอ่อนไหน เป็น ชาย หรือ หญิง
เป็นอันจบพิธี

ในแง่กฏหมายไทย
ตามประกาศ พรบ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ พ.ศ.2558
มาตรา 18 วรรคหนึ่ง
“ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทําในลักษณะที่อาจทําให้เข้าใจได้ว่า เป็นการเลือกเพศ”
ถ้าฝืนทำการเลือกเพศ ในมาตรา 18 นี้
ก็ถือว่า ผิด พรบ
ใน หมวด 6 บทกำหนดโทษ
มิได้กำหนดโทษจำคุกหรือโทษปรับ

กำหนดแต่เพียง มาตรา 45
กำกับความเหมาะสม โดยแพทยสภา

“มาตรา ๔๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗
หรือมาตรา ๔๒
ให้ถือว่ากระทําการฝ่าฝืนจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม”

แสดงว่า แพทย์ที่ฝืนทำการเลือกเพศ
จะได้รับการสอบสวนโดยคณกรรมการแพทยสภา
และกำหนดโทษไดย แพทยสภา


24
ตามรายงานที่ส่งมาอ่าน
เขียนว่า normal  Hb typing without alpha thalssemia

คือ พ่อไม่เป็นพาหะฯ

จึงไม่จำเป็นต้องตรวจลูก
เพราะ ลูกอาจเป็นพาหะแบบแม่หรือไม่ก็ได้
และ ไม่เป็นโรคthalssemia

ยินดีด้วยครับ
 

25
ต้องตรวจเลือดพ่อด้วย
ว่า เป็นพาหะthalassemiaหรือไม่
(ตามคำแนะนำในรูปที่สอง มุมขวาล่าง)

ถ้าเป็นพาหะ  ก็จะตรวจน้ำคร่ำ
ว่า ลูกเป็นโรคเลยหรือไม่


รอผลของพ่อนะครับ

27
ผมมักเขียนวิธีใช้ยาให้ทุกคน
ใช้ยาตามนั้นนะครับ

อาการที่บอกมา
ไม่น่าเกี่ยวกับยานี้ครับ

28
สอบถาม สำหรับผู้มีบุตรยาก / Re: ยา androgel 50 mg
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2019, 10:39:28 am »
แพทย์ที่ใช้ประจำ
จะมีประสบการณ์
วิธีการใช้นะครับ

29
พบแพทย์ที่ฝากครรภ์ประจำ ดีสุดครับ
ท่านดูเราตั้งแต่แรก
จะอธิบายดีกว่าครับ

30
21พย61 ผมไม่มีคิวผ่าตัดครับ
ต้องทำหน้าที่อื่นครับ

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 47